Jetstar Pacific khuyến mại lớn ngày tết thiếu nhi 1/6

Nhân ngày quốc tế thiếu nhi 1/6, Jetstar Pacific triển khai chương trình khuyến mại dành cho trẻ em dưới 12 tuổi, cụ thể như sau:

1. Đối tượng áp dụng

Trẻ em dưới 12 tuổi, đi cùng với người lớn.

2. Điều kiện áp dụng

a. Áp dụng cho tất cả các chặng bay của AirMekong.

b. Vé mở bán từ ngày 15/5/2012 và ngày bay từ 15/05/2012 đến 01/06/2012.

c. Áp dụng cho các loại giá Promotion (E, T, V), EcoFlex (M, L, N), Hạng đồng giá E*, Hạng giá đoàn: OG, UG, XG, EG.

d. Các điều kiện khác tuân thủ điều kiện vé tương ứng của Jetstar Pacific.

3. Nội dung:

a. Trẻ em dưới 2 tuổi ngồi chung ghế với người lớn: miễn phí hoàn toàn.

b. Trẻ em từ 2 tuổi đến 12 tuổi hoặc trẻ dưới 2 tuổi ngồi riêng ghế: giảm giá 75% so với giá dành cho người lớn.

Speak Your Mind

*