Bay cùng Jetcover, sở hữu ngay Ipad

Chương trình khuyến mại: “Bay cùng Jetcover, sở hữu ngay Ipad”

Thời gian khuyến mại: từ ngày 1/8/2012 đến hết ngày 29/10/2012

Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: toàn quốc.

Hình thức khuyến mại: Bốc thăm xác định trúng thưởng.

Khách hàng của chương trình khuyến mại:

Tất cả khách hàng mua bảo hiểm Du lịch Jetcover trực tuyến trên trang web bán vé của Jetstar Pacific tại địa chỉ (www.jetstar.com) trong thời gian khuyến mại.

Cơ cấu giải thưởng: 06 Apple The New iPad 16GB Wifi.
(Các giải thưởng không được quy đổi ra tiền mặt)

Công ty TNHH Bảo Hiểm Chartis Việt Nam cam kết giá trị giải thưởng trên là chính xác dựa trên các hóa đơn hợp pháp.

Nội dung và thể lệ chi tiết chương trình khuyến mại:
Bay cùng Jetcover, sở hữu ngay Ipad

Bay cùng Jetcover, sở hữu ngay Ipad

Công ty TNHH Bảo Hiểm Chartis Việt Nam sẽ lập danh sách các khách hàng mua bảo hiểm du lịch Jetcover trong thời gian khuyến mại (01/08 – 29/10/2012), in phiếu bốc thăm và bỏ vào thùng thăm.

Sau khi kết thúc chương trình khuyến mại sẽ tiến hàng bốc thăm. Dự kiến ngày bốc thăm là 15/11/2012 tại Chi nhánh Công ty TNHH Bảo hiểm Chartis Việt Nam: Tầng 09, Saigon Centre, 65 Lê Lợi,Quận 1, TP Hồ Chí Minh.

Cách thức xác định trúng thưởng:

Đại diện Công ty TNHH Bảo Hiểm Chartis Việt Nam, hoặc đại diện hãng hàng không Jetstar Pacific, hoặc đại diện khách hàng sẽ tiến hành bốc thăm để xác định người trúng thưởng tại buổi lễ bốc thăm (dưới sự chứng kiến của đại diện Cơ quan quản lý nhà nước về thương mại).

Thực hiện việc liên lạc với người trúng thưởng qua điện thoại và thư điện tử (email) trong thời gian 05 (năm) ngày.

Chartis sẽ tiến hành bốc thăm thêm 02 (hai) người dự phòng. Trong trường hợp không liên lạc được với người trúng thưởng sau thời gian 05(năm) ngày trên. Người dự phòng sẽ được liên lạc để xác nhận trúng thưởng với cùng hình thức gọi điện và gửi thư điện tử (email).

Trong trường hợp có nhiều khách hàng cùng đứng tên trên một hợp đồng Bảo Hiểm, thì giải thưởng sẽ được trao chung cho toàn bộ các khách hàng có tên trong hợp đồng Bảo Hiểm đó. Người đại diện nhận giải phải xuất trình ủy quyền được công chứng bởi chính quyền địa phương của tất cả khách hàng trong nhóm.
Mỗi hợp đồng Bảo Hiểm chỉ trúng được 01 giải thưởng là: 01 Apple The New iPad 16GB Wifi trong chương trình khuyến mại.

Địa điểm, cách thức, thủ tục nhận thưởng:

Lễ rút thăm xác định trúng thưởng sẽ được dự kiến tổ chức vào ngày 15 tháng 11 năm 2012 tại Chi nhánh Công ty TNHH Bảo hiểm Chartis Việt Nam: Tầng 09, Saigon Centre, 65 Lê Lợi,Quận 1, TP Hồ Chí Minh với sự chứng kiến của đại diện Cơ quan quản lý nhà nước về thương mại, đại diện Công ty TNHH Bảo Hiểm Chartis Việt Nam, đại diện hãng hàng không Jetstar Pacific và đại diện khách hàng.

Khách hàng trúng thưởng có thể nhận giải tại trụ sở chính hoặc chi nhánh của Công ty TNHH Bảo hiểm Chartis Việt Nam:

Trụ sở chính: Lầu 5, phòng 5-01, Hanoi Towers, 49 Hai Bà Trưng, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Chi nhánh HCM: Lầu 9, Sai gon Centre, 65 Lê Lợi, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

Khách hàng trúng thưởng xuất trình giấy Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu bản gốc kèm theo 02 bản photo có công chứng, số hợp đồng Bảo Hiểm trúng thưởng và Giấy ủy quyền (trường hợp khách hàng trúng thưởng ủy quyền cho người khác nhận thưởng thay) khi nhận thưởng.
Trong vòng 5 ngày kể từ khi xác định được khách hàng trúng thưởng, Công ty TNHH Bảo hiểm Chartis Việt Nam sẽ gửi văn bản thông báo trúng thưởng, thời gian, địa điểm, thủ tục nhận thưởng bằng thư bảo đảm cho khách hàng trúng thưởng.

Nếu trong vòng 30 ngày kể từ khi kết thúc chương trình khuyến mại mà khách hàng không đến nhận giải, thì giải thưởng sẽ hết hiệu lực và Chartis sẽ trích nộp 50% giá trị đã công bố của giải thưởng đó vào ngân sách nhà nước theo quy định tại khoản 4 Điều 96 Luật Thương mại.

Quyền và nghĩa vụ của khách hàng khi tham gia dự thưởng:

Người tham gia chương trình khuyến mại được nhận đầy đủ giá trị giải thưởng (nếu trúng thưởng).

Khách hàng tham gia chương trình khuyến mại này không được hủy hợp đồng bảo hiểm trong suốt thời hạn bảo hiểm. Nếu khách hàng hủy hợp đồng bảo hiểm thì sẽ không được tham gia chương trình khuyến mại và không được nhận thưởng.

Khách hàng phải có nghĩa vụ nộp thuế Thu Nhập Cá Nhân không thường xuyên theo quy định của pháp luật (nếu có).

Chịu các khoản chi phí đi lại và các khoản thuế liên quan đến giải thưởng theo quy định của pháp luật (nếu có).

Quyền và nghĩa vụ của Công ty TNHH Bảo Hiểm Chartis Việt Nam:

Được quyền từ chối việc nhận và chi trả giải thưởng nếu khách hàng tham gia chương trình khuyến mại hủy hợp đồng bảo hiểm trong suôt thời hạn bảo hiểm và thời hạn khuyến mại.

Được sử dụng hình ảnh và thông tin của khách hàng về việc trao giải thưởng vào mục đích quảng cáo mà không phải trả bất kỳ khoản phí nào.

Công bố công khai quy định về chương trình khuyến mại trên ít nhất một phương tiện thông tin đại chúng và các đại lý bán vé máy bay của Jetstar Pacific.

Lễ rút thăm xác định trúng thưởng sẽ được lập thành văn bản và có xác nhận của đại diện Cơ quan quản lý nhà nước về thương mại, đại diện Công ty TNHH Bảo hiểm Chartis Việt Nam, đại diện Jetstar Pacific và đại diện khách hàng.

Trách nhiệm thông báo:

Công ty TNHH Bảo hiểm Chartis Việt Nam có trách nhiệm thông báo đầy đủ chi tiết nội dung của thể lệ chương trình khuyến mại, các giải thưởng, điều kiện trúng thưởng và danh sách khách hàng trúng thưởng trên trang web bán vé của Jetstar Pacific (www.jetstar.com).

Các quy định khác:

Công ty TNHH Bảo Hiểm Chartis Việt Nam hoàn toàn chịu trách nhiệm trong việc quản lý khâu in ấn, tính chính xác của bằng chứng xác định trúng thưởng và đưa bằng chứng xác định trúng thưởng vào lưu thông trong chương trình khuyến mại. Trường hợp bằng chứng xác định trúng thưởng của Công ty phát hành có sai sót gây hiểu nhầm cho khách hàng trong việc trúng thưởng, Công ty TNHH Bảo Hiểm Chartis Việt Nam có trách nhiệm trao các giải thưởng này cho khách hàng trúng thưởng. Việc tổ chức chương trình khuyến mại phải đảm bảo tính ngẫu nhiên, khách quan và công khai.

Trong trường hợp xảy ra tranh chấp liên quan đến chương trình khuyến mại này, Công ty TNHH Bảo Hiểm Chartis Việt Nam có trách nhiệm trực tiếp giải quyết, nếu không thỏa thuận được tranh chấp sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật.

Sau khi kết thúc chương trình khuyến mại, Công ty TNHH Bảo Hiểm Chartis Việt Nam có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện chương trình khuyến mại trên theo đúng quy định của pháp luật về thời hạn báo cáo, hồ sơ báo cáo và các giấy tờ kèm theo.

Đối với những giải thưởng không có người nhận, Công ty TNHH Bảo hiểm Chartis Việt Nam phải có trách nhiệm trích nộp 50% giá trị đã công bố của giải thưởng đó vào ngân sách nhà nước theo hướng dẫn thông tư số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06/7/2007.

Công ty TNHH Bảo Hiểm Chartis Việt Nam cam kết thực hiện đúng và hoàn toàn chịu trách nhiệm về chương trình khuyến mại trên theo các quy định của pháp luật hiện hành.

Speak Your Mind

*