Jetstar Việt Nam

Jetstar Việt Nam đặt được những thành tựu quan trọng trong lĩnh vực hoạt động

Những giải thưởng Jetstar Việt Nam đã đạt được:

 • Một trong 5 hãng hàng không tăng trưởng về lượng hành khách 2009 (giải thưởng của Changi Airline)
 • Giải hãng hàng không giá rẻ tốt nhất – Úc và New Zealand 2009 (Sky Trax)
 • Giải hãng hàng không giá rẻ của năm 2007 & 2008 (CAPA)
 • Giải hãng hàng không giá rẻ tốt nhất khu vực Chấu Á Thái Bình Dương (Budgie$) 2008
 • Giải hãng hàng không giá rẻ tốt nhất – Trên toàn thế giới năm 2007 (Sky Trax)
 • Giải hãng hàng không giá rẻ tốt nhất – Úc/ Thái Bình Dương 2007 (Sky Trax)
 • Đội tiếp viên tốt nhất – Úc và New Zealand 2007 (Sky Trax)
 • Hoạt động xuất sắc nhất 2007 – (Airline Business)

* Những giải thưởng Jetstar Việt Nam đạt được:

 • Top 10 hãng hàng không chuyên chở hành khách 2009 (Changi Airline Awards)
 • Thương hiệu hàng không giá rẻ tốt nhất năm 2008 (Tạp chí Ad Asia)
 • Hãng hàng không giá rẻ tốt nhất năm 2006 – Châu Á và Đông Nam Á (Skytrax)
 • Hãng hàng không giá rẻ Châu Á tốt nhất 2006-2007 (Changi Airline Awards)
 • Hãng hàng không giá rẻ năm 2006 Gỉai thưởng Merit (CAPA)
 • Hãng hàng không giá rẻ nhất năm 2006 (Gỉai thưởng du lịch TTG)

*Gỉai thưởng Jetstar Pacific Việt Nam đạt được:

 • Website thương mại điện tử xuất sắc nhất tại Việt Nam năm 2008.
 • Website thương mại điện tử xuất sắc nhất tại Việt Nam năm 2009.
 • Website thương mại điện tử xuất sắc nhất tại Việt Nam năm 2010.
 • Giải thưởng thương hiệu nổi tiếng năm 2008

Speak Your Mind

*