Lịch bay Nha Trang – Hà Nội

                           Lịch bay Nha Trang - Hà Nội CHẶNG BAY SỐ HIỆU GIỜ CẤT CÁNH GIỜ HẠ CÁNH TẦN SUẤT LOẠI MÁY BAY Hà Nội - Nha Trang   BL 501 7:00 8:50 Hàng ngày Boeing 737 BL 503 10:25 12:15 Hàng ngày Boeing 737 … [Read more...]