Lịch bay Hà Nội – Hồ Chí Minh

Lịch bay Hà Nội – Hồ Chí Minh

Hành trình
 Giờ bay  Giờ đến  Số hiệu chuyến bay
Hà Nội – Hồ Chí Minh (Sài Gòn)  9h05  11h10  BL791
Hà Nội – Hồ Chí Minh (Sài Gòn)  10h05  12h10  BL797
Hà Nội – Hồ Chí Minh (Sài Gòn)  10h55  13h00  BL793
Hà Nội – Hồ Chí Minh (Sài Gòn)  12h10  14h15  BL795
Hà Nội – Hồ Chí Minh (Sài Gòn)  14h35  16h40  BL799
Hà Nội – Hồ Chí Minh (Sài Gòn)  15h30  17h35  BL809
Hà Nội – Hồ Chí Minh (Sài Gòn)  16h20  18h25  BL801
Hà Nội – Hồ Chí Minh (Sài Gòn)  17h35  19h40  BL803
Hà Nội – Hồ Chí Minh (Sài Gòn)  20h00  22h05  BL805
 Hà Nội – Hồ Chí Minh (Sài Gòn)  21h50  23h55  BL807

Speak Your Mind

*