Lịch bay Hồ Chí Minh – Hà Nội

Lịch bay Hồ Chí Minh –  Hà Nội

 Hành Trình  Giờ bay  Giờ đến  Số hiệu chuyến bay
 Hồ Chí Minh (Sài Gòn) – Hà Nội  6h20  8h30  BL790
 Hồ Chí Minh (Sài Gòn) – Hà Nội  7h20  9h30  BL792
 Hồ Chí Minh (Sài Gòn) – Hà Nội  8h10  10h20  BL794
 Hồ Chí Minh (Sài Gòn) – Hà Nội  9h25  11h35  BL796
 Hồ Chí Minh (Sài Gòn) – Hà Nội  11h50  14h00  BL798
 Hồ Chí Minh (Sài Gòn) – Hà Nội  12h45  14h55  BL808
 Hồ Chí Minh (Sài Gòn) – Hà Nội  13h35  15h45  BL800
 Hồ Chí Minh (Sài Gòn) – Hà Nội  14h50  17h00  BL802
 Hồ Chí Minh (Sài Gòn) – Hà Nội  17h15  19h25  BL804
 Hồ Chí Minh (Sài Gòn) – Hà Nội  19h05  21h15  BL806

Speak Your Mind

*