Lịch bay Hồ Chí Minh – Vinh

Lịch bay Hồ Chí Minh –  Vinh

 Hành trình  Giờ bay
 Giờ đến  Số hiệu chuyến bay
 Hồ Chí Minh (Sài Gòn) – Vinh
 10h50  12h35  BL520
 Hồ Chí Minh (Sài Gòn) – Vinh  13h20  15h05  BL522

Speak Your Mind

*