Lịch bay Jetstar từ Đà Nẵng đi Hồ Chí Minh (Sài Gòn)

Lịch bay Jetstar từ Đà Nẵng đi Hồ Chí Minh (Sài Gòn)

 Hành Trình  Giờ bay
 Giờ đến  Số hiệu chuyến bay
 Đà Nẵng – Hồ Chí Minh (Sài Gòn)  7h50  9h05  BL591
 Đà Nẵng – Hồ Chí Minh (Sài Gòn)  11h25  12h40  BL593
 Đà Nẵng – Hồ Chí Minh (Sài Gòn)  14h20  15h35  BL595
 Đà Nẵng – Hồ Chí Minh (Sài Gòn)  19h50  21h05  BL597

Speak Your Mind

*