Lịch bay Jetstar từ Hải Phòng đi Hồ Chí Minh (Sài Gòn)

Lịch bay Jetstar từ Hải Phòng đi Hồ Chí Minh (Sài Gòn)

 Hành trình  Giờ bay
 Giờ đến  Số hiệu chuyến bay
 Hải Phòng – Hồ Chí Minh (Sải Gòn)  10h05  12h00  BL511
 Hải Phòng – Hồ Chí Minh (Sải Gòn)  15h20  17h15  BL513

Speak Your Mind

*