Lịch bay Jetstar từ Hồ Chí Minh (Sài Gòn) đi Đà Nẵng

Lịch bay Jetstar từ Hồ Chí Minh (Sài Gòn) đi Đà Nẵng

 Hành Trình  Giờ bay
 Giờ đến  Số hiệu chuyến bay
 Hồ Chí Minh (Sài Gòn) – Đà Nẵng  6h00  7h15  BL590
 Hồ Chí Minh (Sài Gòn) – Đà Nẵng  9h40  10h55  BL592
 Hồ Chí Minh (Sài Gòn) – Đà Nẵng  12h30  13h45  BL594
 Hồ Chí Minh (Sài Gòn) – Đà Nẵng  18h00  19h15  BL596

Speak Your Mind

*