Lịch bay Nha Trang – Hà Nội

                           Lịch bay Nha Trang – Hà Nội

CHẶNG BAY
SỐ HIỆU
GIỜ CẤT CÁNH
GIỜ HẠ CÁNH
TẦN SUẤT
LOẠI MÁY BAY
Hà Nội – Nha Trang
 
BL 501
7:00
8:50
Hàng ngày
Boeing 737
BL 503
10:25
12:15
Hàng ngày
Boeing 737
Nha Trang – Hà Nội
 
BL 502
9:30
11:20
Hàng ngày
Boeing 737
BL 504
12:50
14:40
Hàng ngày
Boeing 737

 

Speak Your Mind

*