Lịch bay Hà Nội – Hồ Chí Minh

Lịch bay Hà Nội - Hồ Chí Minh Hành trình  Giờ bay  Giờ đến  Số hiệu chuyến bay Hà Nội - Hồ Chí Minh (Sài Gòn)  9h05  11h10  BL791 Hà Nội - Hồ Chí Minh (Sài Gòn)  10h05  12h10  BL797 Hà Nội - Hồ Chí Minh (Sài Gòn)  10h55  13h00  BL793 Hà … [Read more...]