Thứ 6 siêu khuyến mại của Jetstar Pacific

Hôm nay ngày thứ sáu!
Chương trình Thứ sáu, siêu khuyến mại hôm nay ngày 28/09/2012 bắt đầu từ 14:00 đến 17:00 hoặc khi vé được bán hết.
Hãy truy cập www.jetstar.com giữa 14:00 và 17:00 hôm nay, thứ sáu, ngày 28/09/2012 để mua vé và biết thêm chi tiết!
Chiều đi hoặc ngược lại Một chiều.

Chặng bay giữa/ hoặc ngược lại Ngày bay Giá Starter^^!

Thứ 6 siêu khuyến mại của Jetstar pacific

Thứ 6 siêu khuyến mại của Jetstar pacific

Tp. Hồ Chí Minh Đà Nẵng giá vé 395.000 đ
Ngày bay 02/04/13-15/04/13
Ngày bay 07/05/13-16/05/13

Tp. Hồ Chí Minh Hà Nội giá vé 695.000 đ
Ngày bay 02/04/13-15/04/13
Ngày bay 07/05/13-16/05/13

Tp. Hồ Chí Minh Hải phòng giá vé 695.000 đ
Ngày bay 02/04/13-15/04/13
Ngày bay 07/05/13-16/05/13

Speak Your Mind

*